dimecres, 17 de juny de 2009

silenci si us plau!

m Fet de no parlar, de callar. Guardar silenci. Rompre el silenci.
fig Fet de no expressar algú el seu pensament amb paraules o per escrit