dimarts, 26 de juliol de 2011


pujar, sentir, oblidar o enganyar i tornar a baixar