dimarts, 8 de gener de 2013

no t'abraces ni amb els arbres?
ni palmeges al vent?
ni beses cap copa?

...